กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ธุรกิจ งาน / การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง คืออะไร
« กระทู้ล่าสุด โดย administrator เมื่อ 16 ธันวาคม 2018, 08:57:05 PM »
ในสังคมเกษตรกรรม หรือในประเทศต่างๆ มักมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการเกษตรกรรม สัตว์เหล่านี้มักนำไปใช้เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ และทำเป็นอาหาร
การเลี้ยงสัตว์ เป็นสิ่งที่มีมานานแล้ว และเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม การเลี้ยงสัตว์น้ำก็เช่นเดียวกัน
การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง หมายถึงการเลี้ยงสัตว์น้ำในภาชนะกักขัง ตั้งแต่การเลี้ยงลูกปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็ก จนถึงการเลี้ยงลูกปลาและสัตว์น้ำขนาดใหญ่ ในแหล่งน้ำต่างๆ ทั้งน้ำจืดและน้ำทะเล การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังจะช่วยให้น้ำสามารถถ่ายเทได้รอบด้าน สิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ คือ
1. ช่วยให้สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้หนาแน่นกว่าเลี้ยงในบ่อถึง 10 เท่า
2. สัตว์น้ำจะเจริญเติบโตเร็ว ทำให้ลดระยะเวลาการเลี้ยง
3. ง่ายต่อการดูแลรักษา การควบคุมขยายพันธุ์ และการจับ
4. สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และการขนส่ง
5. ทำให้การลงทุนต่ำเพราะไม่ต้องสร้างบ่อไม่ต้องเสียค่าที่ดิน
แต่อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ทั้งกระชัง หรือ กระชังบก ก็จะต้องระวังว่าแหล่งที่ตั้งกระชังต้องไม่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยของเสียลงแม่น้ำ โดยไม่มีระบบกำจัดน้ำเสีย (ปัญหานี้กำลังค่อยๆ หมดไป เพราะรัฐบาลปัจจุบันกำลังรณรงค์ และออกกฎหมายควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีระบบกำจัดน้ำเสีย) และสถานที่เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือช่องทางสัญจรทางน้ำ
การเลี้ยงปลาในกระชังของไทยเข้าใจว่าอาจมีต้นแบบมาจากกัมพูชา ซึ่งนิยมเลี้ยงกันบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างและบริเวณทะเลสาบ แหล่งที่มีการเลี้ยงปลาในกระชังมากที่สุดทุกวันนี้คือ แถบจังหวัดนครสวรรค์ บริเวณลุ่มแม่น้ำน่าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี ลพบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท และกาญจนบุรี เป็นต้น
ปลาที่นิยมเลี้ยงได้แก่ ปลาสวาย ปลาบู่ ปลาชะโด ปลานิล ปลาแรด ปลาตะเพียนขาว บริเวณชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออกและภาคใต้ นิยมเลี้ยงหอย ปู ปลาเก๋า ปลากะรัง เป็นต้น นอกจากนี้ฟาร์มเลี้ยงกุ้งกึ่งพัฒนาหลายแห่งยังนิยมใช้กระชังในการอนุบาลลูกกุ้งอีกด้วย
การเลี้ยงปลาไนในกระชังทำกันมานานมากกว่า 100 ปีแล้วในกัมพูชา ส่วนในสหรัฐอเมริกานิยมเลี้ยงปลาดุก หอยหลายชนิด และพวกสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ในแอฟริกานิยมเลี้ยงปลาดุกและปลาสกุลทีลาเปีย
จะเห็นได้ว่า การเลี้ยงปลาในกระชังเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งของผู้คน และเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญของสังคม อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต้องการเลี้ยงปลาในกระชังบก หรือในลักษณะใดก็ตาม จะต้องคำนึงถึงสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และคัดเลือกพันธุ์ปลาที่เหมาะสมด้วย
2
ในการเดินทางโดยทางเครื่องบินนั้น จะมีกฎต่างๆ เพื่อให้เกิดการเดินทางปลอดภัย และมีระเบียบแบบแผน ซึ่งผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้อง
สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องพูดคุยกันอยู่บ่อยครั้งก็คือเรื่องของสิ่งของที่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ และไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง
โดยส่วนใหญ่สัมภาระที่สามารถพกติดตัวเวลาที่คุณขึ้นเครื่องนั้น จะมีข้อห้ามต่างๆ ดังนี้
1. ของเหลวในกระเป๋าจะต้องไม่เกิน 50 ml. และจะต้องถูกบรรจุอยู่ในกระเป๋า และหีบห่อเป็นอย่างดี
2. ต้องไม่เป็นของมีคม และอาวุธต่างๆ เช่นมีด กรรไกร ปืน
3. สัตว์มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
4. อาหารที่มีกลิ่นแรง (ทุเรียน ขนุน น้ำปลา เป็นต้น)
5. อาหารทะเลสดหรือแช่แข็งหรือเนื้อสัตว์อย่างอื่นๆ จะต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ว่าถูกบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์อย่างดี และขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
สิ่งของต่างๆ ที่นำขึ้นเครื่องไม่ได้เหล่านี้ ก็จะแตกต่างกันออกไปตามกฎของสายการบินนั้นๆ อีกด้วย ดังนั้น เพื่อความแน่นอน คุณควรสอบถามไปยังสายการบินโดยตรง หรือหาข้อมูลของสายการบินนั้นๆ โดยตรง
อีกหนึ่งข้อสงสัยในการนำของขึ้นเครื่องบินก็คือ การนำพาวเวอร์แบงก์ขึ้นเครื่องบินนั่นเอง ซึ่งห้ามนำ Power Bank ใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่อง ให้ใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ โดยมีเงื่อนไขคือ
- Power Bank ที่ใส่กระเป๋าต้องมีขนาดความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh
- Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000 mAh (หรือน้อยกว่า 10,000 Wh) นำขึ้นเครื่องได้ไม่ระบุจำนวน
- Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000 – 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) นำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อน
- Power Bank ความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง
หากรู้แบบนี้แล้ว เราสามารถวางแผนได้เลย ตั้งแต่ซื้อตั๋วเครื่องบิน ไม่ว่าจะเดินทางในประเทศ หรือตั๋วเดินทางไปต่างประเทศ ว่าจะแพลนซื้อกระเป๋าแบบโหลดใต้ท้องเครื่องบิน หรือว่าจะจัดกระเป๋าแบบพกพาสัมภาระขึ้นเครื่อง ถ้าเราได้วางแผนการจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า เราก็จะได้ตั๋วเราคาถูก และมีเวลาหาข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ
อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ ไม่ว่าคุณจะใช้ กระเป๋าเดินทางราคาถูก หรือราคาแพง คุณจะต้องเลือกขนาดที่เหมาะสม ใช้งานได้อย่างดี มีความทนทาน และมีคุณภาพที่ดี เพราะหากกระเป๋าเกิดเสียหายระหว่างเดินทาง ทริปนั้นคงคุณคงหมดสนุกหรือเดือดร้อนอย่างแน่นอน
3
ธุรกิจ งาน / อากาศร้อนอย่างนี้ ใส่เสื้อผ้าอย่างไรดีนะ
« กระทู้ล่าสุด โดย administrator เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2018, 06:53:53 PM »
เมืองไทยเป็นเมืองร้อน ไม่ว่าฤดูใดๆ ก็มักจะเจอกับสภาพอากาศร้อนได้ตลอดเวลา เป็นแบบนี้ สาวๆ ก็คงจะเบื่อหน่ายกับการเลือกเสื้อผ้าไม่น้อย จะใส่จัดเต็มตามแฟชั่นก็ดูจะหนาวไปเกินเบอร์ แต่ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะ เพราะวันนี้เรามีแฟชั่นชิคๆ สำหรับสาวๆ ที่สามารถใส่ได้ท้าอากาศร้อนกันไปเลย

ก่อนที่เราจะไปดูกันว่ามีเสื้อผ้าแบบไหนบ้าง อยากจะพูดถึงการเลือกเสื้อผ้าสำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยก่อนนะคะ ว่าในสภาพอากาศร้อนๆ แบบนี้ ควรเลือกชุดชั้นใน กางเกงใน เสื้อกล้าม หรือแม้แต่ เสื้อกล้ามทอม เองก็ตาม ให้มีเนื้อผ้าที่สวมใส่สบายแต่กระชับ ซึ่งจะช่วยให้คุณสบายตัวมากขึ้นแม้ในอากาศร้อน นอกจากนี้ยังไม่ควรใส่ชุดชั้นในซ้ำอีกด้วย เพราะว่าอากาศร้อนๆ เราจะเหงื่อออกมาก และเชื้อโรคจะเจริญเติบโตได้ดี ดังนั้น

ทางที่ดีจึงควรเปลี่ยนชั้นใน กางเกงในทุกวันนะคะ
เอาล่ะค่ะ คราวนี้เราก็ไปดูกันค่ะ ว่าในหน้าร้อนแบบนี้ ผู้หญิงเราจะสามารถใส่เสื้อผ้าให้สวยงาม แต่ไม่ร้อนได้อย่างไรบ้าง

ชุดกระโปรงพลิ้วๆ
การเลือกแบบเสื้อผ้าหน้าร้อนสำหรับสาวๆ เริ่มจากชุดกระโปรง หรือ Dress แนะนำให้เลือกชุดกระโปรงที่มีเนื้อผ้าบางเบา ลวดลายดอกไม้สดใส เหมาะกับช่วงอากาศร้อนสุดๆ

เสื้อเปิดไหล่ เสื้อกล้าม
มาถึงเสื้อแบบที่สอง นั่นคือ เป็นเสื้อเปิดไหล่และเสื้อกล้าม เลือกเนื้อผ้าแบบผ้าฝ้ายก็จะสวมใส่สบาย ระบายเหงื่อได้ดี แถมการตัดเย็บในรูปแบบนี้ยังช่วยให้คลายร้อนได้ดีมากขึ้น

เสื้อฉลุลาย ระบายอากาศ
เสื้ออีกแบบหนึ่งที่ช่วยคลายร้อนได้ดี แถมยังสวยเก๋อีกด้วย นั่นคือ เสื้อผ้าแบบเจาะฉลุลายเป็นลวดลายต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นเนื้อผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ซึ่งก็ช่วยให้สวมใส่สบาย ระบายเหงื่อ ระบายความร้อนได้ดี

เสื้อครอปเอวลอย
ปิดท้ายกับเสื้อครอป หรือเสื้อเอวลอย เสื้อแบบนี้นิยมใส่กับกางเกงเอวสูง เนื่องจากว่าเป็นเสื้อตัวเล็ก ความยาวแค่ครึ่งตัว จึงช่วยให้สวมใส่แล้วไม่ร้อนอบอ้าว เหมาะกับอากาศร้อนอีกเช่นกัน

แม้ว่าจะเข้าหน้าหนาวมาแล้ว แต่สภาพอากาศอย่างบ้านเราก็ยังคงไม่หนาวเสียเท่าไรเลยนะคะ แต่ก็ถือเป็นโอกาสดีค่ะ ที่เราจะได้โชว์สัดส่วน โชว์ผิวสวยของเราได้ในทุกฤดู เมื่อมีความมั่นใจ ก็จัดเต็มไปเลยค่ะ
4
เสริมสวย สุขภาพ / ดูแลผิวหน้าให้สวยใสง่ายๆในราคาประหยัด
« กระทู้ล่าสุด โดย administrator เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2018, 07:57:01 AM »
ด้วยยุคของข้าวยากหมากแพง อะไรที่จะต้องประหยัดก็จะต้องทำจะได้มีเงินพอใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนแต่เรื่องของความสวยความการดูแลตนเอง เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะตัดออกไปได้เลย แต่จะทำยังไงในเมื่อเราก็เองก็สวยที่จะมีผิวหน้าสวยใสในราคาประหยัดงบเช่นกัน โดยไม่ต้องจ่ายเงินซื้อผลิตภัณฑ์ joliena plus ที่มีราคาแพงและ ไม่ต้องเข้าคอร์สความงาม วันนี้เราจึงมีเทคนิคในการที่จะทำให้ผิวหน้าสวยใสได้ในราคาประหยัดมาฝากคุณสาวๆกัน รับรองได้เลยว่าทำตามได้ในเวลาไม่นานใบหน้าของคุIจะสวยใสได้แถมยังประหยัดเงินได้มากทีเดียวมาดูเคล็ดลับหน้าใสในราคาประหยัดของเราดีกว่า
1. ล้างหน้าให้สะอาดหมดจดและไม่ล้างหน้าให้บ่อยครั้งมากจนเกินไป ท่องเอาไว้เลยว่าก่อนที่จะล้มตัวลงนอนทุกครั้ง สาวๆ ต้องล้างหน้าให้สะอาดอยู่เสมอ จะขี้เกียจไม่ได้ และใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับล้างเครื่องสำอางโดยเฉพาะเพราะว่าโฟมล้างหน้าแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้วและการล้างหน้าก็ควรทำแต่เพียงเช้าเย็น เท่านั้นมิฉะนั้นจะทำให้ใบหน้าแห้งและขาดความชุ่มชื้นจากการล้างบ่อยครั้งมากจนเกินไป
2. พยายามที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่เหมาะสมกับผิวของแต่ละคน อย่าลืมตามคนอื่น แน่นอนว่าในตอนนี้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้ามีให้เลือกใช้มากมายหลายยี่ห้อ เช่น สำหรับสาวผิวแห้ง ควรเลือกสูตรที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและอ่อนโยนต่อผิว ส่วนสาวผิวมันควรเลือกที่เป็นออยฟรี
3. การไม่ขยี้ใบหน้าอย่างรุนแรงและหลังจากล้างหน้าก็ไม่ควรใช้ผ้าขนหนูถู ควรใช้ผ้าขนหนูซับผิวหน้าอย่างเบามือพอ และควรแยกผ้าสำหรับเช็ดตัวและผ้าสำหรับเช็ดหน้าด้วย ดังนั้นท่องเอาไว้ว่าหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้ว ให้หยิบผ้าขนหนูมาเช็ดถูผิวหน้าอย่างเบามือเพื่อไม่ให้เกิดการทำลายผิวหรือว่าก่อให้เกิดการเสียดสีทำให้เกิดมีริ้วรอยง่ายขึ้น ข้อแนะนำคือ ให้เลือกใช้ผ้าขนหนูนุ่มๆ และควรซักและหมั่นเปลี่ยนผ้าขนหนูผืนใหม่ทุกสัปดาห์ เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกสะสม
4.ทาครีมกันแดดทุกวัน เพื่อปกป้องผิวจากรังสียูวีอันเป็นตัวการสำคัญทำให้เกิดปัญหาผิวมากมาย ซึ่งขั้นตอนของการที่เรานั้นจะทาครีมกันแดดคือ หลังจากที่เราทาครีมบำรุงผิวหน้าแล้ว จะต้องทำการทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงกลางวัน วันที่จะต้องแดดที่แรงมากก็ควรที่จะทาที่มีเอฟพีเอฟสูงสัก 30 ขึ้นไป แต่วันไหนที่ทำงาสนอยู่ในสำนักงานก็สักเอพพีเอพ 15 เป็นต้น
5
ธุรกิจ งาน / แชมพู 3 ยี่ห้อที่ช่วยไขปัญหารังแค
« กระทู้ล่าสุด โดย administrator เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2018, 07:08:46 PM »
คำถามที่ว่าใช้แชมพูยี่ห้อไหนดี ที่สามารถที่จะเป็นชมพูแก้ผมร่วงได้ และยังสามารถที่จะ ซึ่งเป็นปัญหากวนใจ ถือเป็นปัญหาที่ใครหลาย ๆ คนแก้ไม่ตก บางครั้งใช้แชมพูยี่ห้อนี้ใช้ได้ผลดีแค่เพียงไม่นานเท่านั้นสุดท้ายแล้ว ปัญหารังแคก็ยังตามมากวนใจจนได้ จึงทำให้เกิดความเหนื่อยหน่ายและยังทำให้เสียบุคลิกภาพจากการยืนเกา หรือความรำคาญด้วย  แค่ใส่ชุดดำไปไหนก็มีแผ่นรังแคจะปลิวร่วงลงมาให้เห็นเป็นแผ่นขาว หรือว่าหิมะตกเต็มบ่าไปหมด จึงมีแต่คนสอบถามกันว่าจะใช้วิธีการไหน หรือว่าผลิตภัณฑ์ใดในการแก้ปัญหานี้กันดี ใครก็ตามที่กำลังตั้งคำถามนี้อยู่นั้นวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ แชมพูแก้ผมร่วง และปัญหารังแคมาแนะนำให้ทดลองใช้กันดูเผื่อว่าการแนะนำแชมพูหรือยาสระผมสูตรสำหรับขจัดรังแคยี่ห้อเหล่านี้จะใช้แล้วเหมาะสมกับท่าและสามารถที่จะแก้ปัญหาได้จริงและที่สำคัญเมื่อใช้แล้วไม่กลับมาเป็นอีกด้วย
1. แชมพู Head & Shoulders
เป็น แชมพูอันดับหนึ่งที่ขาดีที่สุดในการที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหารังแคได้ เมื่อนำมาลองสระ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหารังแคได้ยังให้ความรู้สึกสดชื่นหลังสระแล้วใช้ไปประมาณ 3-4 ครั้งจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง ปริมาณรังแคก็ลดน้อยลงด้วย  เป็นแชมพูที่มีวางขายทั่วไป ราคาอยู่ที่ประมาณ 100-200 บาทเท่านั้นเอง (ราคาแล้วแต่ขนาด)
2. แชมพู Selsun Shampoo
แชมพูยี่ห้อนี้อาจจะไม่ได้รู้จักกันทั่วไป แต่จะรู้จักในวงการแพทย์มากว่า เพราะว่าไม่ได้มีการโฆษราตามท้องตลาดหรือว่ามีวางขายทั่วไป โดยที่เนื้อของแชมพูเป็นเนื้อเจลใส ๆ สามารถช่วยขจัดรังแค อาการคัน และหนังศีรษะลอกได้ดีมาก ข้อเสียคือ กลิ่นแรงพอสมควร แต่สรรพคุณที่ดี คือ ใช้แล้วแก้ปัญหารังแคได้อยู่หมัด ราคาประมาณ 50-200 บาท (ราคาแล้วแต่ขนาด)
3. แชมพู  Clear Complete
แชมพูยี่ห้อคลินิกเคลียร์ มีสรรพคุณมากกว่าการที่จะนำมาใช้ในการที่จะขจัดรังแคแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถที่จะช่วยในการที่จะบำรุงหนังศีรษะให้ชุ่มชื้น ช่วยทำให้ผมแข็งแรง  ได้อีกด้วย มีกลิ่นหอม และยังสระแล้วยังรู้สึกเย็นสบายศีรษะด้วย ใช้แล้วปัญหารังแคลดลงและไม่กลับมาเป็นอีก อยู่ที่ประมาณ 50-180 บาท(ราคาแล้วแต่ขนาด)
6
ในเรื่องของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้นั้นทาง โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเลือกไม้มากที่สุด เพราะถ้าได้ไม้ที่มีคุณภาพดีก็สามารถที่จะทำให้เฟอร์นิเจอร์นั้นมีคุณภาพดีขึ้นด้วย สำหรับไม้ที่นิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์สามารถพิจารณาได้ดังนี้

หลักการเลือกไม้ให้เหมาะกับการใช้งาน
1. การเลือกมาใช้ในงานรับน้ำหนักโดยตรง ได้แก่ ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างที่ไม่ต้องการความประณีตมากนัก  ไม้จำพวกนี้ต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับน้ำหนักและต้านทานแรงต่างๆ  มากกว่าความสวยงาม  ความแข็งแรง  จึงเป็นข้อแรกที่จะต้องคัดเอาไม้ที่แข็งแรงเท่าที่จะสามารถทำได้  คือ ต้องเป็นไม้ที่เนื้อแน่น  แข็งแกร่ง เหนี่ยว ไม่เปราะง่าย ควรเลือกไม้แก่นหรือไม้ที่มีอายุเหมาะแก่การตัดไม่มีรอยชำรุดเสียหาย เป็นไม้ที่ผ่านการผึ่งมาได้ที่พอเหมาะแก่งานประเภทนี้
2. การเลือกไม้มาใช้ในงานประณีต ไม้ที่เลือกมาใช้งานประเภทนี้ เป็นไม้ที่ไม่ต้องรับน้ำหนักหรือต้านแรงมากเหมือนไม้ที่ใช้งานประเภทแรก แต่งานประเภทนี้จะนำไม้ไปประกอบเป็นรูปร่างต่างๆ เช่น ประตู  หน้าต่าง  เครื่องเรือน เป็นต้น ที่จะทำอย่างประณีตเรียบร้อยและต้องการความสวยงามมากกว่าความแข็งแรง เป็นงานที่ทำได้ยากและต้องใช้ฝีมือ

ประเภทของไม้ที่นิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์
1. ไม้ยาง ลักษณะและคุณสมบัติเป็นไม้เนื้ออ่อนและหยาบ มีสีน้ำตาลปนแดง ใช้ในที่ร่มทนทานพอใช้แห่งช้า ยืดหดง่าย เลื่อยผ่าง่าย บิดงอตามดินฟ้าอากาศ ถ้าไสตอนไม้สดๆ อยู่จะไม้เรียบดีนัก เสี้ยนมักจะฉีกติดกัน ทำให้ขัดหรือทาน้ำมันไม่ค่อยดีใช้ในการสร้างรับน้ำหนักมากไม่ได้ ใช้ในที่ต้องการกรำแดดกรำฝนมากไม่ได้นอกจากจะทาสีน้ำมันป้องกันไว้ 
2. ไม้ประดู่ชิงชัน  ลักษณะคุณสมบัติลำต้นขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่ในป่าเบญจพรรณทั่วไป  เนื้อไม้มีสีม่วงแก่  สีเส้นแทรกสีดำอ่อนหรือสีแก่กว่าพื้น เสี้ยนมักสับสนเป็นริ้วแคบๆ เนื้อละเอียดปานกลาง แข็ง เหนียวมาก แข็งแรงทนทานไสกบ ตกแต่ง ชักเงาได้ดี ตอกตะปูได้ยาก เมื่อทำเสร็จแล้วจะมีความเรียบร้อยสวยงามเป็นมันดี เมื่อชักเงาแล้วจะมีลายมีสีสวยงาม
3. ไม้สัก ลักษณะคุณสมบัติ เป็นไม้ที่มีคุณภาพดีที่สุดนอกจากความแข็งแรงอย่างเดียวเท่านั้นที่มีน้อยไปหน่อย แต่ก็แข็งแรงพอที่จะใช้ได้ ไม้สักเป็นไม้สูงขนาดใหญ่  มีเสี้ยนตรง เนื้อหยาบไม่สม่ำเสมอกัน  กรำแดดกรำฝนไม่ค่อยผุง่าย หดตัวน้อย ไม่มีอาการบิดหรือแตกร้าว มอดปลวกไม่ค่อยรบกวนไม้สักทองมีลวดลายสวยงามมาก
7
เรื่องของการรับประทานผักหรือว่าผลไม้ที่มีประโยชน์นั้นถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากในการที่จะช่วยให้สาวๆมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ผิวพรรณดี การขับถ่ายดี ดังนั้นเพื่อเป้าหมายในเรื่องของสุขภาพผิวที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นวันนี้จึงจะมาแนะนำเรื่องของการทานผลไม้ที่สามารถที่จะนำสุขภาพพลานามัยที่ดีมาสู่คุณสาวๆ ได้แน่นอน ลองมาดันดีกว่า รับรองไม่ผิดหวังเพราะว่าพิสูจน์แล้วว่า มีสารที่ทำให้ผู้หญิงที่ได้รับประทานนั้นผิวพรรณเปล่งปลั่งงดงาม และยังช่วยชะลอความชราได้ดี

ผลไม้ชนิดที่ 1 ลูกพรุน  อุดมไปด้วยโปแตสเซียม เหล็กและไฟเบอร์ เมื่อทานไปแล้วจะทำให้เลเลือดลมไหลเวียนได้ดี และผิวพรรณมีเลือดฝาด ลูกพรุนยังมีธาตุเหล็กและมีวิตามินซี ซึ่งสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการดูดซึมธาตุต่างๆ เข้าสู่ดังนั้นหากใครอยากที่มีแก้มอมชมพูปากแดงระเรื่อแล้วละก็ขอให้ลองในการที่จะทาน ไม่ต้องทาน อาหารเสริม boom ปากก็ชมพูระเรื่อด้วยพรุน

ผลไม้ชนิดที่ 2 กล้วยไข่ กล้วยทุกชนิดดีต่อสุขภาพผิวทุกชนิดแต่หากต้องการในการที่จะบำรุงผิวพรรณนั้นแนะนำเลยว่าจะต้องกล้วยไข่ดีที่สุดเพราะว่า มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

ผลไม้ชนิดที่  3 แอปเปิ้ล เป็นผลไม้ที่หาทานได้ตลอดปี และอุดมไปด้วย เบต้าแคโรทีน วิตามินซีและเส้นใยไฟเบอร์อีกทั้งการรับประทานแอปเปิ้ลยังสามารถที่จะลดความอยากอาหารได้อีกด้วย เมื่อคุณหิวจนตาลาย การแอปเปิ้ลสักลูกจะช่วยลดความหิวได้เป็นอย่างดี ทานแล้วทำให้คุณไม่รู้สึกหงุดหงิด ลดปริมาณโคเลสเตอรอลในกระแสเลือดได้ดี

ผลไม้ชนิดที่  4 ฝรั่ง เป็นที่รู้จักกันว่าอุดมไปด้วยวิตามินซีสูงที่สุด  มีส่วนสำคัญในการที่จะสร้างคอลลาเจนที่ทำให้ผิวพรรณบนใบหน้าของคุณเต่งตึง สดใส ไม่แก่ก่อนวัยด้วย มีสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ทำให้คอลลาเจนและอีลาสตินเสื่อมสภาพ ก่อให้เกิดปัญหาผิวหนังแห้งเหี่ยว เกิดริ้วรอยตีนกาได้  ดังนั้นหากว่าอยากที่จะหน้าตาเต่งตึง ไร้ซึ่งรอยตีนกาลองในการที่จะทานฝรั่งกันเถอะ

ผลไม้ชนิดที่   5 ส้ม อุดมไปด้วย วิตามิน เกลือแร่ และเส้นใยธรรมชาติ สามารถที่จะทำให้ผิวพรรณสดใส อีกทั้งยังสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ แนะนำให้ทำการทานส้มโดยไม่คายกากจะดีต่อการขับถ่ายมาก อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักเพราะว่าทำให้ท้องของเรานั้นอิ่มท้องเร็วด้วย
8
อสังหาริมทรัพย์ / ติดกระจกในบ้านอย่างไรจึงจะนำพาโชคลาภ
« กระทู้ล่าสุด โดย administrator เมื่อ 30 กันยายน 2018, 07:59:23 AM »
เรื่องของความเชื่อตามหลักฮวงจุ้ย หรือว่าในเรื่องของโชคลาภโชคชะตา ทั้งในด้านของการดำเนินชีวิตทั้งในบ้านของการงาน สุขภาพนั้น ในการสร้างบ้านนั้นเป็นเรื่องที่ละเลยหรือว่าละเว้นไม่ได้เลย เพราะว่าบ้านคือจุดศูนย์รวมของพลังงาน การสร้างบ้านที่ดีจึงเป็นหลักที่สำคัญมาก เช่นเดียวกันกับการติดกระจกในบ้าน นั้นสำคัญมาก ติดถูกที่ถูกต้องนำพาเรื่องดี ติดไม่ดีติดไม่ถูกตำแหน่ง นอกจากจะนำพาความไม่ดีเข้ามา ยังผลักเงินทองออกจากบ้าน ดังนั้นจึงเห็นว่าการแค่ติดกระจกในบ้านนั้นนำพามาหลายอย่าง ไม่ใช่แค่เพื่อการใช้งาน หรือเพื่อความสวยงามอีกต่อไป
กระจกยังสามารถนำพาพลังชีวิต และความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้อยู่อาศัย ได้อีกด้วย ดังนั้นลองพิจารณาให้ดีก่อนทำการติดกระจก  มาดูกันดีกว่าว่าจุดไหนที่ติดกระจกได้บ้าง

จุดที่ 1 ติดกระจกบริเวณที่สะท้อนเห็นวิว หรือทิวทัศน์ที่สวยงาม ใช้หลักการว่าจุดไหนสวยงามให้นำกระจกมาติดบริเวณจุดนั้นจะทำให้เราดึงดูดเอาสิ่งดีๆจากวิวที่สวยงาม  เช่น ห้องนั่งเล่น หรือห้องรับประทานอาหาร ห้องรับแขก จุดไหนเห็นวิวดี สามารถนำมาติดได้เลย จะสามารถที่จะทำให้ห้องนั้นดูดีขึ้นเป็นทวีคูณ

จุดที่ 2 จุดที่เป็นมุมของการรับประทานอาหารหรือการพักผ่อน เป็นจุดที่เหมาะสมอย่างมากในการที่จะติดกระจกเพราะว่าเป็นจุดที่แสดงให้เห็นถึงความมั่งคง บริบูรณ์การจุดกระจกจะทำให้ครอบครัวมีความมั่งคั่งช่วยดึงพลังเข้ามาในบ้าน

จุดที่ 3 ติด กระจกเทมเปอร์ บริเวณจุดอับ จุดไม่พึงประสงค์ ได้แก่ เสาทรงเหลี่ยม ถังขยะ ในบ้าน โดยเฉพาะ เสากลางบ้าน หรือกลางห้อง จะทำให้กระจกสะท้อนสิ่งไม่ดีไม่งามออกไป

จุดที่ 4 ติดกระจกบริเวณที่เก็บเงิน ในสำหนักงาน แคชเชียร์ เคาน์เตอร์รับเงิน จะเป็นเคล็ดลับสำคัญในการที่จะทำให้เพิ่มเงินทองได้ การติดจะช่วยเรียกทรัพย์และดึงทรัพย์ได้เป็นอย่างดี และยังสามารถที่จะเรียกลูกค้าเพิ่มได้

จุดที่ 5 ติดกระจกในที่แคบ บริเวณที่แคบหรือว่าเล็กมากดูท่าทางอึดอัด สามารถที่จะใช้กระจกนี้แหละเป็นตัวทำให้บริเวณนั้นดูดีไม่อึดอัด  เชื่อว่าการติดกระจกจะทำให้พลังงานไม่ไหลออกไปเร็ว และยังทำให้บริเวณนั้น ดูสวยงาม น่าสนใจยิ่งขึ้น ไม่ดูแคบเหมือนที่เป็นด้วย
9
จะว่าไปแล้วเรื่องแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ทำไปก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร โดยเฉพาะบางธุรกิจที่ต้องการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจ ก็มีความจำเป็นที่ต้องจัดตกแต่งสถานที่เพื่อเสริมดวง เพิ่มโชคลาภให้กับธุรกิจของตนเอง สำหรับการให้บริการเกี่ยวกับการออกแบบในปัจจุบันก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการตกแต่งประเภทนี้เช่นกัน เช่น รับออกแบบร้านอาหาร รับออกแบบร้านทำเล็บ รับออกแบบสถานบันเสริมความงาม หรือแม้แต่ธุรกิจขนาดใหญ่ก็ให้ความสำคัญกับการออกแบบตกแต่งสถานที่ที่ช่วยในเรื่องดวงเช่นกัน สำหรับการตกแต่งเรียกทรัพย์ หรือช่วยเสริดวงตามหลักฮวงจุ้ย ดูเป็นเรื่องที่ทำให้สถานที่ที่เราต้องการตกแต่งนั้นมีความน่าอยู่ขึ้น มีร่มเงา มีสีที่สบายตา สำหรับใครที่กำลังอยากจะออกแบบบ้านหรือตกแต่งร้านก็ลองนำไปปรับใช้ดู อาจจะได้บ้านที่น่าอยู่หรือได้ร้านที่เป็นที่สนใจในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสามารถเรียกทรัพย์เข้ามาให้เราได้ด้วยในเวลาเดียวกัน

ดูแลสถานที่โดยรอบให้สะอาดเรียบร้อย เป็นสิ่งแรกที่คุณควรทำสำหรับการดูแลบ้านและร้านของคุณ สำหรับการตกแต่งเพื่อเรียกทรัพย์บริเวณด้านหน้าร้านเป็นด่านแรกของการที่สิ่งดี ๆ จะเข้ามาในตัวร้าน สามารถเปิดรับลมให้กับร้านได้ จึงจำเป็นต้องดูแลให้สวยงาม สะอาด ไม่ทรุดโทรม และไม่ควรให้ประตูหน้ากับประตูหลังตรงกัน เพราะจะทำให้โชคลาภหลุดลอยไปได้ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บเงินได้ ซึ่งสามารถที่จะแก้ไขได้โดยนำฉากหรือม่านมากั้น นอกจากหน้าร้านแล้วภายในตัวร้าน ทางเดินในทุกเส้นทางจะต้องโล่งสะอาดและเป็นระเบียบเช่นกัน

ตกแต่งภายในด้วยต้นไม้ พื้นที่สีเขียวช่วยทำให้คุณคุณรู้สึกได้ถึงธรรมติที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม โดยการนำต้นไม้มาประดับร้านจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้ เท่าที่คุณจะสามารถนำมาวางได้ และต้องดูด้วยว่าต้นไม้ชนิดนั้นสามารถปลูกในร้านหรือในห้องได้หรือเปล่า เพื่อจะได้ไม่มีผลกระทบกับคุณในระหว่างที่กำลังพักผ่อน หรับประโยชน์ของต้นไม้นั้นมีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศดีเยี่ยม ช่วยกำจัดสารพิษที่ปะปนอยู่ในอากาศได้ดี หรือคุณสามารถเลือกใช้สิ่งนี้ทดแทนได้ ซึ่งช่วยให้คุณใกล้ชิดธรรมชาติได้เช่นกัน

ตกแต่งสไตล์มีกลิ่นอายที่ดูเป็นธรรมชาติ เป็นการออกแบบเหมือนกับสไตล์ของชาวอินเดียแดง มักใช้วัสดุและสีธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งให้อารมณ์เหมือนอยู่บนเทือกเขา และท้องทุ่งกว้าง ส่วนการตกแต่งเน้นเป็นพื้นที่เปิดโล่ง สำหรับของตกแต่งจะเน้นงานไม้ งานแกะสลัก จะช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับห้อง

ตกแต่งสไตล์ Tropical เป็นการออกแบบตกแต่งที่คงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติ แต่จะเอนเอียงไปทางโซนร้อน เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบบรรยากาศโซนร้อน แต่เปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวา เพราะเน้นการใช้สีเลียนแบบธรรมชาติอย่างสีเขียวใบไม้ สีฟ้าน้ำทะเล อาจจะเสริมความสดชื่นด้วยต้นไม้จริงที่มุมห้อง และพรมสีครีมที่ดูเผินๆ แล้วเหมือนผืนทราย ก็ทำให้ห้องดูเก๋ไปอีกแบบ
10
อาหาร / be curve มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
« กระทู้ล่าสุด โดย administrator เมื่อ 07 สิงหาคม 2018, 08:07:49 AM »
กำลังศึกษารายละเอียดของอาหารเสริมลดน้ำหนัก be curve ยี่ห้อนี้กันอยู่ได้ข่าวว่าเป็นที่นิยมในหมู่สาวสาวที่ต้องการที่จะมีหุ่นดีหรือต้องการที่จะลดน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นสาวสาวในกลุ่มที่เป็นวัยเรียนนักศึกษาหรือว่าเป็นเจ้าสาวในกลุ่มวัยทำงานและโดยเฉพาะคุณแม่หลังคลอดที่ไม่สามารถที่จะลดน้ำหนักได้ด้วยตัวเองแนะนำกันใหญ่เลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีและเหมาะสมอีกตัวหนึ่งแนะนำให้เราจัดการในการที่จะใช้ดูเราเองพอมีคนแนะนำกันเยอะเยอะเราก็มีความสนใจในการที่จะหาซื้อ be curve มาใช้เช่นกัน โดยความสนใจของเราก็ไม่ได้ตัดสินใจในการหาซื้อมาใช้ได้เต็มที่คิดว่าจะใช้เวลาในการหารายละเอียดสักพักหนึ่งว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างใครที่ใช้มาแล้วช่วยชี้แจงให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเหตุผลอะไรที่เราควรใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อ be curve และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อนี้มีส่วนประกอบมาจากอะไรที่ช่วยในการลดน้ำหนักได้บ้าง
หน้า: [1] 2 3 ... 10

SMF 2.0.4 | SMF © 2011, Simple Machines